اقامت چشمه فروردین

این سرویس به صورت ظرفیت محدود می باشد که به شما این امکان را میدهد که یکی از شب های اقامت خود را در کنار چشمه و میان کوه با امکانات محدود و چادر سپری کنید و این امکان وجود دارد که در زمان اقامتتان پرندگان و همچنین حیواناتی از قبیل بزکوهی و خرگوش از کنار شما گذر کنند.